Eğitim Sistemi

“Gökcan Ortaokulunun temel felsefesi Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ulusal kültürümüzle evrensel bakış açısına sahip, saygılı, sorumluluk bilinci gelişmiş, kendine güvenen, sorgulayan ve ifade edebilen, ana dili ile beraber birden fazla yabancı dili ve teknolojinin olanaklarını kullanabilen, yaratıcılığı gelişmiş gençleri yetiştirmektir. ”

 

AMACIMIZ: TAM ÖĞRENMEYİ SAĞLAMAK.

 

Gökcan Ortaokulunda 5 ve 8. Sınıf düzeylerinde öğrencilerin gruplandırılmasında;

1-Hazır bulunuşluk sınavı,

2-Geçmiş yılın sınav analizleri,

3-Öğrenci ve veli görüşmeleri,

4-Öğrenme stilinin tespit edilmesi(Çoklu zeka kuramına göre)

5-Sınıf öğretmeninin görüşünü bildiren raporuna göre sınıflar oluşturulur.

Bu sınıflarda tüm dersler alanında uzmanlaşmış branş öğretmenleri tarafından verilir. Her sınıfta öğrenme süreci titizlikle izlenir. Yeni eğitim-öğretim sistemine göre sınıflarda velilerimizin isteği doğrultusunda seçmeli dersler özenle seçilir. Resim, müzik, teknoloji tasarım, fen bilimleri dersleri laboratuvar ve atölyelerde uygulamalı olarak işlenir. Sınıflarımızda dersler projeksiyon ve akıllı tahta kullanımı ve interaktif eğitim merkezli olarak verilir. Günlük ödevlerimiz internet sitemizde yayımlanarak, velilerimizin ödevleri takip etmesi; her ayın sonunda veli bültenimiz yayımlanarak velilerimizin derslerden bilgi sahibi olması sağlanır. Öğrencilerimizin projelerini sundukları ve ilginç gösteri deneyleri yaptıkları “Bilim ve Proje Şenliği” düzenlenir. Tüm öğrencilerimizin en az üç yabancı dili iyi derecede öğrenmesi ve bir müzik aleti çalması hedeflenir. Bu sebeple okulumuzda resim ve müzik atölyelerinde öğrenciler yaratıcılıklarını ortaya çıkarırlar.

“İLERİYE DOĞRU GENİŞ UFUKLARA BAKIŞI; KARARLI, SINIRLANDIRILMAMIŞ, ÇAĞDAŞ VE BİLİMSEL BİR EĞİTİMLE SUNAR.”
Öğrenciyi araştırma ve sorgulamaya yönlendiren eğitim sistemimiz; fark edilebilen farklılıklar yaratan, geleceğini bugünden şekillendirmeye kararlı, bilginin değerli ve ulaşılabilir olduğunu bilen, yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinmiş bireyleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Özellikle yaparak yaşayarak öğrenmenin önemli olduğu günümüzde, öğrencilerimizin öğrendiği teorik bilgileri yaşamsal,  denenebilir ve kullanılabilir hale getirmek en büyük ayrıcalığımızdır. Öğrenci merkezli ve interaktif öğrenme ortamlarının oluşturulması, çoklu zeka kuramına göre sınıflarımızı oluşturup öğrencilerimize öğrenmeyi öğretmek de öğrencilerimizin yarının bilgi toplumuna açılan kapıları bugünlerden aralamalarını sağlayacaktır.
“ÇOKLU ZEKA KURAMINA GÖRE SINIFLARIMIZI OLUŞTURUP, KENDİMİZE GÖRE DEĞİL
ÇAĞIN GEREKLERİNE GÖRE ÇOCUK YETİŞTİRİYORUZ.
Sınıflarımızın oluşturulmasında dikkat edilen hususlar;
 1.Sınıflarda;  2-3-4.Sınıflarda;
– Okul Olgunluk Testi Sonuçları
– Öğrenci ve Veli Görüşmeleri
– Öğrencinin Doğum Tarihi
– Hazır Bulunuşluk Sınavı
– Kazanım Değerlendirme Raporları
– Öğrenci ve Veli Görüşmeleri
– Sınıf Öğretmenin Yıl Sonu Raporu

OYUN TABANLI ÖĞRENME PROGRAMI

BİREYE ÖZGÜ EĞİTİM PROGRAMI

GÖKCAN DESTEKLER BEN YAPARIM

OYUN TABANLI ÖĞRENME NEDİR?

Oyun, insan hayatının her evresinde var olan bir etkinliktir ve insan yaşamından asla ayrı düşünülemez. Oyun, çocuğun yaşadığı dünyayı tanıması, sevgilerini, kıskançlıklarını, mutluluklarını, düşmanlıklarını, iç çatışmalarını, hayallerini, düşüncelerini ifade edebilmesi için en uygun dildir.
Oyun insanın her döneminde, insanın gelişmesinde farklı etkilere sahiptir. Anaokul çağı için farklı, ilkokul çağı için farklı, ortaokul çağı için farklı… Fakat oyunu sadece eğlence ve vakit geçirme olarak düşünmememiz gerekil. Kısaca oyunun şekli farklı olsa da insanın her döneminde insanın hayatına büyük etkisi vardır. Eğitim öğretim faaliyetlerinin içinde de oyunu etkin biçimde kullanmak önemlidir. Dersleri, konuları oyunlaştırmak ve çocuğun dünyasına yaklaştırabilmek aslında daha etkin bir eğitim anlayışının temelidir.
 
OYUN TABANLI ÖĞRENMENİN FAYDALARI NELERDİR?
–        YAPARAK YAŞAYARAK ÖĞRENMEYİ SAĞLAR
–        ÖĞRENCİ MERKEZDE YER ALIR.
–        ÇÖZÜM AŞAMASINDA ÖĞRENCİ AKTİF ROL ALIR.
–        ETKİLEŞİMLİ UYGULAMA İMKANI SAĞLAR.
–        EĞLENCELİDİR VE ÖZENDİRİR
 
 

 

 

BİREYE ÖZGÜ EĞİTİM

Çocuğun bireysel becerilerine ve ilgi alanlarına, bireysel öğrenme hızına ve karakter özelliklerine uygun bir programdır. Çocuklara sağlanan olanaklar sayesinde, kendi seçimlerinin, eğitimcinin onları isteklendirmesinin yerine geçtiği kendi eylemleri sonucu hataların denetlenebildiği bir eğitim sistemidir..

GÖKCAN DESTEKLER BEN YAPARIM

Anaokulumuzda GDBY adı altında eğitim uygulamaları yapılmaktadır.
 
GÖKCAN DESTEKLER BEN YAPARIM UYGULAMASI
Klasik eğitim
modellerinden farklı olarak her çocuğun özel ve tek olduğunu temel
alan kendi bireysel öğrenme hızına göre ilerleyebildiği bir eğitim
uygulamasıdır. Gökcan Eğitim Kurumu’nun anaokulu öğrencilerimize
sağladığı olanaklar sayesinde kendi seçimlerini yapabilen, eylemleri
sonucunda hatalarını denetleyebilen bireyler yetişmektedir.
Bu eğitim çocuklarımıza;
Dikkatini yoğunlaştırmayı,
Çalışma isteğini geliştirmeyi,
Üretken olmayı,
Özgüvenini ve sorumluluk duygusunu geliştirmeyi,
Bir problemi nasıl çözebileceğini öğrenmeyi,
Kendisine ve başkalarına karşı saygı duymayı sağlar.
tr_TRTurkish