OYUN TABANLI ÖĞRENME PROGRAMI

BİREYE ÖZGÜ EĞİTİM PROGRAMI

GÖKCAN DESTEKLER BEN YAPARIM

OYUN TABANLI ÖĞRENME NEDİR?

Oyun, insan hayatının her evresinde var olan bir etkinliktir ve insan yaşamından asla ayrı düşünülemez. Oyun, çocuğun yaşadığı dünyayı tanıması, sevgilerini, kıskançlıklarını, mutluluklarını, düşmanlıklarını, iç çatışmalarını, hayallerini, düşüncelerini ifade edebilmesi için en uygun dildir.
Oyun insanın her döneminde, insanın gelişmesinde farklı etkilere sahiptir. Anaokul çağı için farklı, ilkokul çağı için farklı, ortaokul çağı için farklı… Fakat oyunu sadece eğlence ve vakit geçirme olarak düşünmememiz gerekil. Kısaca oyunun şekli farklı olsa da insanın her döneminde insanın hayatına büyük etkisi vardır. Eğitim öğretim faaliyetlerinin içinde de oyunu etkin biçimde kullanmak önemlidir. Dersleri, konuları oyunlaştırmak ve çocuğun dünyasına yaklaştırabilmek aslında daha etkin bir eğitim anlayışının temelidir.
 
OYUN TABANLI ÖĞRENMENİN FAYDALARI NELERDİR?
–        YAPARAK YAŞAYARAK ÖĞRENMEYİ SAĞLAR
–        ÖĞRENCİ MERKEZDE YER ALIR.
–        ÇÖZÜM AŞAMASINDA ÖĞRENCİ AKTİF ROL ALIR.
–        ETKİLEŞİMLİ UYGULAMA İMKANI SAĞLAR.
–        EĞLENCELİDİR VE ÖZENDİRİR
 
 

 

 

BİREYE ÖZGÜ EĞİTİM

Çocuğun bireysel becerilerine ve ilgi alanlarına, bireysel öğrenme hızına ve karakter özelliklerine uygun bir programdır. Çocuklara sağlanan olanaklar sayesinde, kendi seçimlerinin, eğitimcinin onları isteklendirmesinin yerine geçtiği kendi eylemleri sonucu hataların denetlenebildiği bir eğitim sistemidir..

GÖKCAN DESTEKLER BEN YAPARIM

Anaokulumuzda GDBY adı altında eğitim uygulamaları yapılmaktadır.
 
GÖKCAN DESTEKLER BEN YAPARIM UYGULAMASI
Klasik eğitim
modellerinden farklı olarak her çocuğun özel ve tek olduğunu temel
alan kendi bireysel öğrenme hızına göre ilerleyebildiği bir eğitim
uygulamasıdır. Gökcan Eğitim Kurumu’nun anaokulu öğrencilerimize
sağladığı olanaklar sayesinde kendi seçimlerini yapabilen, eylemleri
sonucunda hatalarını denetleyebilen bireyler yetişmektedir.
Bu eğitim çocuklarımıza;
Dikkatini yoğunlaştırmayı,
Çalışma isteğini geliştirmeyi,
Üretken olmayı,
Özgüvenini ve sorumluluk duygusunu geliştirmeyi,
Bir problemi nasıl çözebileceğini öğrenmeyi,
Kendisine ve başkalarına karşı saygı duymayı sağlar.
en_GBEnglish