“İLERİYE DOĞRU GENİŞ UFUKLARA BAKIŞI; KARARLI, SINIRLANDIRILMAMIŞ, ÇAĞDAŞ VE BİLİMSEL BİR EĞİTİMLE SUNAR.”
Öğrenciyi araştırma ve sorgulamaya yönlendiren eğitim sistemimiz; fark edilebilen farklılıklar yaratan, geleceğini bugünden şekillendirmeye kararlı, bilginin değerli ve ulaşılabilir olduğunu bilen, yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinmiş bireyleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Özellikle yaparak yaşayarak öğrenmenin önemli olduğu günümüzde, öğrencilerimizin öğrendiği teorik bilgileri yaşamsal,  denenebilir ve kullanılabilir hale getirmek en büyük ayrıcalığımızdır. Öğrenci merkezli ve interaktif öğrenme ortamlarının oluşturulması, çoklu zeka kuramına göre sınıflarımızı oluşturup öğrencilerimize öğrenmeyi öğretmek de öğrencilerimizin yarının bilgi toplumuna açılan kapıları bugünlerden aralamalarını sağlayacaktır.
“ÇOKLU ZEKA KURAMINA GÖRE SINIFLARIMIZI OLUŞTURUP, KENDİMİZE GÖRE DEĞİL
ÇAĞIN GEREKLERİNE GÖRE ÇOCUK YETİŞTİRİYORUZ.
Sınıflarımızın oluşturulmasında dikkat edilen hususlar;
 1.Sınıflarda;  2-3-4.Sınıflarda;
– Okul Olgunluk Testi Sonuçları
– Öğrenci ve Veli Görüşmeleri
– Öğrencinin Doğum Tarihi
– Hazır Bulunuşluk Sınavı
– Kazanım Değerlendirme Raporları
– Öğrenci ve Veli Görüşmeleri
– Sınıf Öğretmenin Yıl Sonu Raporu

en_GBEnglish