Türkçe

Türkçe

 

 

 

Sosyal Bilimler

Sosyal Bilimler

 

 

“İnsanlar, iyi bir dinleyici olmadan konuşmacı olmayı; iyi bir okur olmadan yazar olmayı başaramazlar. “
Türkçe dersi, farklı etkinlik alanları olan ve bu alanlar dahilinde çalışılan bir ders olma özelliği taşıyor. Bu etkinlik alanlarını “okuma, dinleme, konuşma, yazma, dilbilgisi, görsel okuma” olarak sınıflandırabiliriz ve bu alanların hiçbirini birbirinden ayrı tutamayız. Çünkü insanlar, iyi bir dinleyici olmadan konuşmacı olmayı; iyi bir okur olmadan yazar olmayı başaramazlar.

Sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin yalnızca sosyal bilimlere ilişkin temel becerileri,kazanmaları, sınavlara hazır olmaları degil , aynı zamanda gelecegin vatandaşları olarak sahip olmaları gereken beceri ve değerleri öğrenmeleri hedeflenmektedir.

tr_TRTurkish