Misyonumuz

• Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş ve varlığının önemini ve değerini kavratmak,

• Öğrencilerimize yeteneklerini keşfetmelerini, bir arada paylaşma ve yardımlaşmayı, takım halinde hareket etmeyi ve kendini ifade etmeyi öğretmek,

• Düzenli çalışma alışkanlığını, kurallara uymayı, başkalarının haklarına saygı duyarken cesareti,    sosyalliği, girişkenliği ve başarının hazzını öğretmek,

• Hızla gelişen ve değişen dünyamızda, öğrendiklerini günlük yaşamda kullanabilen, bulundukları    çevreye yararlı işler yapan, önce kendisine sonra çevresindekilere saygı duyan bireyler olmayı öğreterek onları yetiştirmek,

• Teknolojinin tüm olanaklarını kullanabilmeyi öğretmek,

• Ana dilini geliştiren ve birden fazla yabancı dil becerisini etkin bir şekilde kullanabilen ve bu dillerde kendini en iyi şekilde ifade etmeyi öğretmek,

•  Ulusal kültürümüzle, evrensel kültüre ve bilimselliğe varabilenmeyi kazandırmak,

• Kendini spor ve sanatın herhangi bir dalıyla ifade edebilme olanağını sağlamak,

• Bir üst akademik kuruma hazırlamak, sorgulayıcı ve çözüm üretme bilincini öğretmek

• Öğrencilerimizi Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten bağlı, laik birer Türk genci olarak

• ATATÜRK’ün hedef olarak gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak için varız.

en_GBEnglish