Dil Yelpazesi

Gökcan Koleji, kültürel bir bağ kurabilmek için ortak bir araç olan dili kullanarak, her öğrencinin en az 2 yabancı dili etkin konuşmasını hedeflemiştir. İngilizce dışında aynı zamanda İspanyolca eğitimi de verilmektedir.

Gökcan Koleji’nde öğrenciler İngilizce derslerinde CAMBRIDGE yayınlarının akıllı tahta etkileşimli kaynaklarını kullanırlar. Okul içerisinde edinmiş oldukları kazanımları pekiştirmek amacıyla da evlerinde CAMBRIDGE LMS (Learning Management System) internet sitesi üzerinde keyifli vakit geçirerek yabancı dil eğitimlerine devam ederler.

1 dönem içerisinde 2 kere olmak üzere, toplam 4 defa “Speak Now” adı verilen “Ben artık İngilizce konuşabiliyorum” teması üzerine kurulu etkinliği yaparlar. Bu etkinlik kapsamında öğrenciler belirlenen süre zarfında öğretmenlerini arar ve onlarla İngilizce ve İspanyolca sohbet ederler.

Okuma alışkanlığı Gökcan Koleji’nde anaokulundan başlar. Bu kapsamda yabancı diller olarak bizler de öğrencilerimize bu kazanımı MyOn online Platformu üzerinden sürekli takibini yaparak veririz.

Biz yabancı diller bölümü olarak dil eğitiminin temelinde kelime bilgisinin yattığının bilincindeyiz. Bu kapsamda bizler, ilkokul 2. Sınıftan itibaren tüm kademelerimizde “21 Challenge” etkinliklerimizi yaparız. Böylelikle her öğrencimizin haftada 21 kelimenin yazılışını, okunuşunu, anlamını öğrenmesini hedefleriz.

21 Challege

 

Sözlü ve yazılı iletişimde, özellikle anlama ve anlatma temel dil becerilerinden olan okuma ve yazmayı, hatta dinleme ve konuşma alt dil becerilerini de etkileyen faktörler arasında kelime hazinesinin önemli bir yeri vardır. Anlama ve anlatma temel dil becerilerinin etkin kullanımı kelime hazinesine bağlıdır. Bu bağlamda öğrencilere kelime kazandırma, hem yabancı dili edindirme sürecinde hem de onu etkin kullanmada önemli bir yere sahiptir.

Bunu göz önünde bulundurarak bizler de yabancı diller bölümü olarak 2. Sınıftan itibaren tüm kademelerimizdeki öğrencilerimizin kelime hazinelerini geliştirmek ve canlı tutmak amacıyla, her hafta ünite kazanımlarına uygun olarak öğretmenlerimiz tarafından özenle seçilmiş 21 kelimeyle “21 Challenge” etkinliklerini düzenleriz. Öğrencilerimiz kendilerine verilen 21 kelimenin İngilizce yazılış ve okunuşlarını, aynı zamanda Türkçe anlamlarını eğlenceli bir şekilde öğrenerek 1 hafta sonra öğretmenleri tarafından “Challenge” (meydan okuma) yoluyla kazanımları ölçülür.

[bsf-info-box icon_type="custom" icon_img="id^7541|url^http://www.gokcancollege.com/wp-content/uploads/2021/07/logo-vector-university-of-cambridge-315x175-1.jpg|caption^null|alt^null|title^logo-vector-university-of-cambridge-315x175|description^null" img_width="48" icon_animation="fadeIn" title="Cambridge Sınavları"]Gökcan Kolejinde isteyen öğrencilerimiz her sene mayıs ayında yapılan uluslararası Cambridge sınavlarına katılır ve başarıyla sertifikalarını alırlar. Cambridge English Yeterlikleri, İngilizce öğrenmeyi keyifli, etkili ve ödüllendirici kılan geniş kapsamlı sınavlardır. Her sınav Avrupa Ortak Dil Kriterlerinin (Common European Framework of Reference) bir seviyesine odaklanarak öğrencilerin konuşma, yazma, okuma ve anlama becerilerini adım adım geliştirmelerine yardımcı olur. Cambridge English Yeterlikleri dünya çapında binlerce kurum tarafından kabul edilen ve güvenilen mükemmellik göstergesidir.

Sınav Seviyeleri

Pre A1 Starters sınavı, üç bölümden oluşan Cambridge English Qualifications young learners sınavlarının ilkidir. Bu sınavlar, çocukları İngilizce ile tanıştırır ve özgüvenlerini kazanıp İngilizce öğrenmeye başlamaları için mükemmel bir fırsat verir.

Sınavlar, çocukların anlayabileceği tanıdık konuları işleyerek etkili bir şekilde İngilizce öğrenebilmeleri için gerekli olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanmalarında yardımcı olur.

A1 Movers üç bölümden oluşan Cambridge English Qualifications young learners sınavlarının ikincisidir. Bu sınavlar, çocukları İngilizce ile tanıştırır ve özgüvenlerini kazanıp İngilizce öğrenmeye başlamaları için mükemmel bir fırsat verir.

Sınavlar, çocukların anlayabileceği tanıdık konuları işleyerek etkili bir şekilde İngilizce öğrenebilmeleri için gerekli olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanmalarında yardımcı olur.

A2 Flyers üç bölümden oluşan Cambridge English Qualifications young learners sınavlarının üçüncüsüdür. Bu sınavlar, çocukları İngilizce ile tanıştırır ve özgüvenlerini kazanıp İngilizce öğrenmeye başlamaları için mükemmel bir fırsat verir.

Sınavlar, çocukların anlayabileceği tanıdık konuları işleyerek etkili bir şekilde İngilizce öğrenebilmeleri için gerekli olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazanmalarında yardımcı olur.

A2 Key for Schools (KET) yeterliği bir öğrencinin basit durumlarda İngilizce iletişim kurabildiğini gösterir. Bu sınav, Cambridge English Qualifications young learners sınavlarından sonra gelen adımda yer alır ve yaşı biraz daha büyük olan çocuklar için İngilizce öğrenmeye başlama sınavı olarak kullanılabilir.

Bu sınav öğrencilere B1 Preliminary for Schools gibi daha ileri sınavlar için gerekli olan özgüveni verir.

 

B1 Preliminary for Schools (PET) yeterliği bir öğrencinin İngilizce’nin temellerini kavradığını ve günlük konuşma için gerekli olan pratik dil kabiliyetine sahip olduğunu gösterir.

Bu sınav A2 Key for Schools ve B2 First for Schools sınavları arasında yer alır.

B1 Preliminary for Schools sınavı B1 Preliminary ile aynı CEFR seviyesinde olup, sınav içeriği açısından yetişkinlere yönelik değil öğrencilere yöneliktir.[/bsf-info-box]

Öğrenci Değişim Programı

YABANCI DİL (İNGİLİZCE)
UIC (UNITED INTERNATIONAL COLLEGE)
UIC (United International College) LONDON JUNIOR PROGRAMI
Dersler Londra United International College öğretmenlerinin eşliğinde, Londra şehir
merkezinde sınıf ortamından uzakta, uygulamalı olarak yapılır. Öğrenciler, Londra’daki
tarihi ve turistik yerleri gezerken, aynı zamanda da bu mekanları sınıf olarak kullanırlar.
Hafta içi her gün 4 saat, toplamda 20 ders saati pratik İngilizce dersi verilir.

YABANCI DİL (İNGİLİZCE)
KEILA KOOL ( ESTONYA )
Dersler, Estonya’nın Keila şehrinde ülkenin en büyük okullarından biri olan Keila Kool okulunda işlenir. Öğrencilerimiz konaklamaları boyunca Estonyalı ailelerin yanında kalarak yabancı dilleri ile pratik yapma fırsatı bulurken aynı zamanda ülkenin kültürü ve ailelerin yaşam tarzları hakkında bilgi sahibi olur.45 bin kilometrelik küçük bir Doğu Avrupa ülkesi olan Estonya, 1.3 milyonluk nüfusuyla OECD ülkeleri arasındaki en yoksul ülkelerden biri. Ancak Estonya, PISA’da aldığı ortalamanın üstündeki sonuçları ile OECD ülkeleri arasındaki en güçlü eğitim sistemlerinin başında geliyor.

Ortaöğretimdeki eğitim düzeyi AB ve OECD bölgeleri içindeki en yüksek seviyedeyken, yüksek öğrenim gören yetişkinlerin oranı OECD ortalamasının üzerinde yer alıyor.

YABANCI DİL (İNGİLİZCE)
( ENDONEZYA )
Endonezya, Güneydoğu Asya’nın açıklarında, Hint Okyanusu ve Büyük Okyanusa kıyısı olan bir takımada ülkesidir.Türklerle olan ilişkilerin ilk izleri 12. yüzyıla kadar uzanmaktadır. O dönemde Endonezya’yı ziyaret eden Türk-İslam alimleri İslamiyetin bölgede yayılmasında etkili olmuşlardır. UNESCO partneri CIOFF® üyesi okulumuz öğrenci değişimleri programları çerçevesinde Endonezya’nın başkenti Cakarta’da bulunan kardeş okulları ile birlikte ortak projeler düzenlemiştir.

Speak Now

Gökcan Kolejinde öğrencilerimizin yabancı dil eğitimi anaokulunda başlar. Kendilerini ifade edebilmeyi öğrenirler. İlkokul öğrencilerimiz dönem içerisinde 2, toplamda 4 kere öğretmenleri tarafından belirlenen gün ve saatlerde İngilizce ve İspanyolca öğretmenleriyle telefonda sohbet eder, kendi yaşantılarında öğrendikleri dili nasıl kullanabildiklerini görürler.

I am raw html block.
Click edit button to change this html

Gökcan Kolejinde yabancı dil eğitimi sadece okul duvarları arasında kalmaz. Öğrencilerimiz haftada 1 akşam ev ortamlarında Adobe Connect uygulamasını kullanarak İngiltere’deki öğretmenlerinden canlı olarak eğitim alırlar. 8-12 kişilik ayarlanmış online sınıflarında “Native” öğretmenleri ile konuşarak ve yazışarak o hafta derslerinde işlemiş oldukları konuları pekiştirirler. Bu sayede öğrencinin yabancı dili kullanmada kendine güveni gelişir, edindiği dili daha verimli bir şekilde konuşmayı hedefler.