GÖKCAN KOLEJİ ORTAOKULU

“Gökcan Ortaokulu’nun temel felsefesi Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, ulusal kültürümüzle, evrensel bakış açısına sahip, saygılı, sorumluluk bilinci gelişmiş, kendine güvenen, sorgulayan ve ifade edebilen, anadili ile beraber birden fazla yabancı dili ve teknolojinin olanaklarını kullanabilen, yaratıcılığı gelişmiş gençleri yetiştirmektir.”

AMACIMIZ; TAM ÖĞRENMEYİ SAĞLAMAK

Gökcan Ortaokulu’nda 5, 8. Sınıf düzeylerinde öğrencilerin gruplandırılmasında;

• Hazır bulunuşluk sınavı,

• Geçmiş yılın sınav analizleri

• Öğrenci ve veli görüşmeleri,

• Öğrenme stilinin tespit edilmesi (Çoklu zeka kuramına göre)

• Sınıf öğretmeninin görüşünü bildiren raporuna göre sınıflar oluşturulur, bu sınıflarda tüm dersler alanında uzmanlaşmış branş öğretmenleri tarafından verilir.

Her sınıfta öğrenme süreci titizlikle izlenir. Yeni eğitim öğretim sistemine göre sınıflarda velilerimizin isteği doğrultusunda seçmeli dersler özenle seçilir. Resim, müzik, teknoloji tasarım, fen bilimleri dersleri laboratuar ve atölyelerde uygulamalı olarak işlenir. Sınıflarımızda dersler projeksiyon ve akıllı tahta kullanımı ve interaktif eğitim merkezli olarak verilir.

Günlük ödevlerimiz internet sitemizde yayınlanarak, velilerimizin ödevleri takip etmesi; her ayın sonunda veli bültenimiz yayınlanarak velilerimizin derslerden bilgi sahibi olması sağlanır. Öğrencilerimizin projelerini sundukları ve ilginç gösteri deneyleri yaptıkları bilim ve proje şenliği düzenlenir. Tüm öğrencilerimizin iki yabancı dili iyi derecede öğrenmesi ve bir müzik aleti çalması hedeflenir. Bu sebeple okulumuzda resim ve müzik atölyelerinde öğrenciler yaratıcılıklarını ortaya çıkarırlar.

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ÇALIŞMALARI

Gökcan Koleji, ortaöğretime geçiş sisteminde öğrencileri için gereken altyapıyı ve sistemi kurmuştur. Yılların getirdiği köklü bir deneyim ve tecrübe sayesinde, doğru kaynak seçimi, doğru ölçme-değerlendirme ve doğru planlama yapılarak bu süreç en iyi şekilde yönetilmektedir. Özellikle ortaokul bölümümüzde, ülkemizde uygulanan müfredat sarmal yapıda olduğundan 5. Sınıfta yabancı dil ağırlıklı eğitim sistemi uygulanır.

• Her on beş günde bir “Türkiye Geneli Deneme Sınavı” ve “Gökcan Koleji Deneme Sınavı” yapılmaktadır. Bu deneme sınavları doğrultusunda eksikler tespit edilip en kısa sürede “etüt çalışmaları” yapılmaktadır.

• Seçilmiş doğru kaynaklar sayesinde, konu tekrarı, kazanım değerlendirme sınavları, süreç değerlendirme sınavları ve konu testleri çözülerek, hem zaman yönetimi konusunda tecrübe hem de başarı düzeylerinde artış hedeflenir.

• “LGS Sınavı” önemli bir süreçtir. Ve bu süreçteki önemli unsurlardan biri de öğrenci ve velilerimizdir. Bu süreçte velilerimize ve öğrencilerimize yönelik çalışmalarımız;

a) LGS Sistemi Bilgilendirme Semineri

b) Motivasyon - Zaman Yönetimi

c) Motivasyon - Sınav Sürecini Yönetme

d) Grup Çalışmaları

• Yine ihtiyaçlar doğrultusunda şu konularda veli ve öğrencilerimize grup çalışmaları planlanır.

a) Motivasyon

b) Hedef Belirleme

c) Verimli Ders Çalışma Yöntemleri

d) Ergenlik Dönemi ve Sınav

• Ve bu süreçte sınava girecek öğrencilerimize alanında uzman rehber öğretmenlerimiz tarafından şu test, anket ve envanterler uygulanır.

a) Problem Tarama Anketi

b) Çalışma Davranışları Değerlendirme Ölçeği

c) Akademik Benlik

d) Mesleki Eğilimi Belirleme Ölçeği

e) Sınav Kaygısı

f) Sınıf Çalışmaları

g) Tercih Dönemi Danışmanlığı

tr_TRTurkish