OYUN TABANLI ÖĞRENME NEDİR?

Oyun, insan hayatının her evresinde var olan bir etkinliktir ve insan yaşamından asla ayrı düşünülemez. Oyun, çocuğun yaşadığı dünyayı tanıması, sevgilerini, kıskançlıklarını, mutluluklarını, düşmanlıklarını, iç çatışmalarını, hayallerini, düşüncelerini ifade edebilmesi için en uygun dildir.

Oyun insanın her döneminde, insanın gelişmesinde farklı etkilere sahiptir. Anaokul çağı için farklı, ilkokul çağı için farklı, ortaokul çağı için farklı... Fakat oyunu sadece eğlence ve vakit geçirme olarak düşünmememiz gerekli. Kısaca oyunun şekli farklı olsa da insanın her döneminde insanın hayatına büyük etkisi vardır. Eğitim öğretim faaliyetlerinin içinde de oyunu etkin biçimde kullanmak önemlidir. Dersleri, konuları oyunlaştırmak ve çocuğun dünyasına yaklaştırabilmek aslında daha etkin bir eğitim anlayışının temelidir.

OYUN TABANLI ÖĞRENMENİN FAYDALARI NELERDİR?

• Yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlar

• Öğrenci merkezde yer alır.

• Çözüm aşamasında öğrenci aktif rol alır.

• Etkileşimli uygulama imkanı sağlar.

• Eğlencelidir ve özeldir.

tr_TRTurkish